Llandyrnog Shop

Mar 15, 2024 | News

Ministerial visit to Llandyrnog Shop

Yesterday we were delighted to welcome Felicity Buchan MP and Parliamentary Secretary of State in the Department for Levelling Up, Housing and Communities who called in to the the Shop and Post Office Project and the plans we have in place.
She was delighted to see how we were planning to spend the grant funds and had a tour of the building.

We were pleased to also have Dr James Davies MP and Cllr Emrys Wynne from Denbighshire County Council and members of the community to see how things were progressing.

I also know that Dr James Davies also gave Llandyrnog Shop together with other projects in North Wales a mention in his speech in Westminster on Monday.

If you would like to hear more about our project , how things are progressing or to get involved just send us a message on our Facebook page or email llandyrnogcommunityshop@btinternet.com

Ymweliad Gweinidog a Siop Llandynrog

Ddoe roedd yn bleser gennym groesawu Felicity Buchan AS Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Adran Lefelu i Fynnu, Tai a Chymunedau i ymweld a Prosiect Siop a Swyddfa Bost Llandyrnog a gweld y cynlluniau sydd ar y gweill. Roedd yn falch o weld sut y bydd yr arian grant yn cael ei ddefnyddio ac fe gafodd daith o gwmpas yr adeilad.

Roedd hefyd yn bleser croesawu Dr James Davies AS ac hefyd Cynghorydd Sir Ddinbych Emrys Wynne ac aelodau o’r gymuned a ddaeth i weld y gwaith sydd wedi dechrau.

Rwyf hefyd yn gwybod i Dr James Davies son am Siop Llandyrnog yn ei araith yn y Senedd Ddydd Llun ynghyd a phrosiectau tebyg yng Ngogledd Cymru.

Os hoffech glywed mwy am ein gwaith a gweld sut mae y pethau yn symud ymlaen gallwch gysylltu a ni ar ein tudalen Facebook neu drwy ebost llandyrnogcommunityshop@btinternet.com

Subscribe to our Website

Want to find out the latest from Llandrynog Shop as and when it’s published? Click the link below to subscribe to our website.

Follow our Social Media

Want to connect with us online? Follow our various Social Media accounts below.

Help restore the heart of community

With your support, we can help bring the Shop and Post Office back to Llandyrnog.