Llandyrnog Shop

Feb 23, 2024 | News

Congratulations to Dr Jackie

Many congratulations to one of our Directors, Jackie Le Fevre who recently received a PhD with industry experience from the School of Life and Medical Sciences at the University of Hertfordshire. 

The formal graduation ceremony was held at St Albans Cathedral on the 19th February.

Her research was entitled Being Value-able: an exploration of the benefits of conscious connection to values.

Much of the research was done during Covid times and having to work remotely from the static caravan at her home.

Good luck in the future.

Llongyfarchiadau i Dr Jackie

Llongyfarchiadau i un o’n Cyfarwyddwyr, Jackie Le Fevre ar dderbyn PhD gyda phrofiad diwydiant gan Ysgol Gwyddorau Bywyd a Meddygol yn Mhrifysgol Swydd Hertford. 

Cynhaliwyd y seremoni raddio ffurfiol yn Eglwys Gadeiriol St Albans ar y 19eg Chwefror.

Teitl ei hymchwil oedd Bod yn Werthfawr: archwiliad o fanylion cysylltiad ymwybodol a gwerthoedd.

Gwnaed llawer o’r gwaith ymchwil yn ystod cyfnod Covid a gorfod gweithio o bell o’r garafan statig yn ei chartref. Pob lwc i’r dyfodol

Subscribe to our Website

Want to find out the latest from Llandrynog Shop as and when it’s published? Click the link below to subscribe to our website.

Follow our Social Media

Want to connect with us online? Follow our various Social Media accounts below.

Help restore the heart of community

With your support, we can help bring the Shop and Post Office back to Llandyrnog.