Llandyrnog Shop

Feb 9, 2024 | News

LLANDYRNOG POST OFFICE PURCHASED FOR THE COMMUNITY

Finally, after a further slight delay, we have today completed the purchase of the Llandyrnog Post Office and Shop which will be in the ownership of The Llandyrnog Community Shop Ltd.

As I have mentioned in previous posts it has been a long journey but we can now start of the next stage of renovating and refurbishing the building to return previously lost services and introduce some new ones and cannot wait to get the community using this facility again.

To carry out the programme of refurbishment will create some disruption and the Post Office will have to close until we get all the work completed, and hope you will bear with us as we undertake this essential work. It is very difficult to give an exact timescale but be assured everyone will be doing their best to get everything done as quickly as possible.

In the meantime, the nearest Post Office Services will be available at

Llanrhaeadr Post Office, LL16 4NT
Morrisons Local (fromerly RS McColl) at the bottom of Vale Street, Denbigh
Denbigh Post Office, 20 High Street, Denbigh. LL16 3RY

We will shortly be starting a recruitment process to appoint a Shop Manager and if you know of someone who might be interested in the position or would like some more information please send me an e mail to llandyrnogcommunityshop@btinternet.co.uk

I know that a Community Project such as this will also rely on the help and support of volunteers. We will be shortly holding meetings for those who have already offered to help and for those who would like to hear more about how they can help.

Today is a very special and exciting day and can’t wait to share more with you.

SWYDDFA BOST LLANDYRNOG WEDI EI BRYNNU AR RAN Y GYMUNED

Or diwedd ac ar ol oedi byr arall rydym heddiw wedi cwblhau y pryniant o Swyddfa Bost a Siop Llandyrnog a fydd o dan ofalaeth Siop Gymunedol Llandyrnog Cyf.

Fel y dywedais yn ddiweddar mae wedi bod yn siwrne hir ond gallwn nawr ddechrau ar y gyfrol nesaf o adnewyddu a gwella yr adnoddau i ddod a gwasanaethau oedd wedi eu colli a rhai newydd yn ol i’r pentre a chael y cyhoedd yn eu defnyddio unwaith eto.

Rydym yn gwerthfawrogi fod y gwaith adnewyddu yn mynd i greu ychydig o anhawster gan fydd raid cau y Swyddfa Bost tra fydd y gwaith yn cael ei gwblhau a gobeithio am eich dealltwriaeth tra fydd y gwaith angenrheidiol yma yn mynd ymlaen. Mae yn anodd gwybod yn union faint o amser y bydd y gwaith yma yn ei gymeryd ond mi fydd pawb yn gweithio i lehau yr amser cymaint a phosib.

Yn y cyfamser mae gwasanaethau Post ar gael yn –

Swyddfa Bost Llanrhaeadr, LL16 4NT
Morrisons Local ( R S McColl) gwaelod Stryd y Dyffryn, Dinbych
Swyddfa Bost Dinbych, 20 Stryd Fawr, Dinbych. LL16 3RY

Mi fyddwn yn fuan yn dechrau y broses i edrych i benodi Rheolwr Siop ac os ydych yn gwybod a fyddai a diddordeb neu a fyddai yn hoffi mwy o fanylion gyrrwch e bost i ni – llandyrnogcommunityshop@btinternet.com

‘Rwyn gwerthfawrogi bod pob Prosiect Cymunedol fel hwn yn dibynnu ar gymorth a gefnogaeth gwirfoddolwyr. Mi fyddwn yn y dyfodol agos yn trefnu cyfarfodydd i’r rhai sydd yn barod wedi rhoi eu henwau ymlaen ac i’r rhai a fyddai hoffi rhoi eu henwau ymlaen a sut y gallant gynorthwyo.

Mae heddiw yn ddiwrnod arbennig a chyffrous ac rydym yn edrych ymlaen i rannu mwy o fanylion gyda chi.


Subscribe to our Website

Want to find out the latest from Llandrynog Shop as and when it’s published? Click the link below to subscribe to our website.

Follow our Social Media

Want to connect with us online? Follow our various Social Media accounts below.

Help restore the heart of community

With your support, we can help bring the Shop and Post Office back to Llandyrnog.