Llandyrnog Shop

Sep 20, 2023 | News

NEWYDDION ARBENNIG I’R PROSIECT CYMUNEDOL

‘Rwyn siwr eich bod wedi sylweddoli o newyddion diweddaraf gennym fod y tri mis diwethaf wedi bod yn sialens i’r prosiect oherwydd y oedi i gael penderfyniad ar ein grant Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol.

Ar ol gwthio am benderfynniad gyda chefnogaeth ein Aeolodau o’r Senedd, nos Lun cafwyd galwad ffon gan Chris Buchan, y person yr ydym wedi bod yn cysylltu yn Llywodraeth Cymru, i gadarnhau fod swm o £200,000 wedi ei gytuno i Siop Gymunedol Llandyrnog. Mae hwn yn ymdeimlad enfawr o ryddhad i ni a nifer ohonoch ‘rwyn siwr.

Mi all y prosiect ddechrau symud ymlaen unwaith eto ac mi fyddwn yn gweithio yn galed i geision dal i fynnu a’r deuddeg wythnos yr ydym wedi ei golli.

Mi wnawn, wrth gwrs, adael i chi wybod sut mae pethau yn mynd ymlaen a gallwn nawr o leiaf weld y goleuni ym mhen y twnel.

Subscribe to our Website

Want to find out the latest from Llandrynog Shop as and when it’s published? Click the link below to subscribe to our website.

Follow our Social Media

Want to connect with us online? Follow our various Social Media accounts below.

Help restore the heart of community

With your support, we can help bring the Shop and Post Office back to Llandyrnog.