Llandyrnog Shop

Mar 10, 2023 | News

Can you help?

Things are gathering pace now on grant applications to purchase the post office and secure it and a shop with community hub on behalf of the residents of Llandyrnog and surrounding areas

We are looking for two kind volunteers to help us as we gear up for this next phase. We would really appreciate support particularly around:

1) Keeping track of project costs by organising invoices and recording spend against budget headings

2) Designing and setting up appropriate accounting systems to make the provision of ongoing management information simple and reliable

If either of these roles might be of interest to you or someone you know locally please do get in touch. Before deciding whether you are willing to help, if you would like to have a chat about the project and where things stand right now please let us know.

We do not anticipate the work taking up a lot of time at all, but we recognise it is important work that needs to be done right which is why we are hoping some generous experienced person out there will come and help.

For a chat or express your interest please e mail us at llandyrnogcommunityshop@btinternet.com or our Facebook page Llandyrnog Shop

Thank you

Fedrwch chi ein helpu?

Mae pethau yn prysuro nawr gyda’r ceisiadau grant i bwrcasu a diogelu y swyddfa bost a dod a siop a hwb cymunedol ar gyfer trigolion a’r cyffuniau yn ol i Landyrnog

‘Rydym yn edrych am ddau berson caredig a allai wirfoddoli i’n cynorthwyo gyda’r cam nesaf. Buaswn yn ddiolchgar o glywed gan unrhywun a allai helpu gyda’r canlynol –

  1. Cadw trac ar gostau y prosiect, trefnu anfonebau a chadw chofnodion o wariant yn erbyn cyllideb penodol
  2. Cynllunio a gosod i fynnu system gyllidol i alluogi gwybodaeth rheolaeth syml a chywir

Os yw unrhyw un o’r rhain o ddiddordeb i chi neu unrhywun lleol yr ydych yn eu hadnabod byddwn yn wir ddiolchgar i glywed gennych. Cyn penderfynnu os ydych yn fodlon cynorthwyo ac yr hoffech gael mwy o wybodaeth am lle yr ydym wedi cyrraedd gyda’r prosiect gadewch i ni wybod.

Nid ydym yn teimlo y bydd y gwaith yn cymeryd llawer o’ch amser ond yn gwerthfawrogi fod y rhan yma o’r gwaith yn bwysig er llwyddiant y prosiect ac rydym yn gobeithio y fod yna berson caredig a ffrofiadol yn yr ardal yn fodlon ein cynorthwyo

Pe hoffech gael sgwrs neu ddatgan eich diddordeb gallwch gysylltu trwy e bost – llandyrnogcommunityshop@btinternet.com neu ar ein tudalen Facebook – llandyrnogshop

Diolch

Subscribe to our Website

Want to find out the latest from Llandrynog Shop as and when it’s published? Click the link below to subscribe to our website.

Follow our Social Media

Want to connect with us online? Follow our various Social Media accounts below.

Help restore the heart of community

With your support, we can help bring the Shop and Post Office back to Llandyrnog.