Siop Llandyrnog

Cysylltwch â ni

Manylion Cyswllt

Fedrwn ni ddim aros tan y gallwch ymweld â ni yn y siop, ond tan hynny mae gennym nifer o ffyrdd y gallwch gysylltu…

07515 972300

llandyrnogcommunityshop @ btinternet.com

FAO Emyr Morris, Penisa’r Waen, Llandyrnog, LL16 4HL

Anfonwch Neges

Gallwch nawr gysylltu’n uniongyrchol ar ein gwefan. Llennwch y ffurflen isod ac fe gysylltwn yn ôl cyn gynted ag sy’n bosib.

Helpu i adfer calon y gymuned

Gyda’ch cymorth chi, gallwn ddod â’r Siop a Swyddfa’r Post yn ôl i Landyrnog.