Siop Llandyrnog

Codi Arian & Cyfrannu

Rydym yn bwriadu cael elfennau cyllid grant a chymunedol i’r prosiect. Bydd llawer o gyllidwyr yn gofyn inni dangos bod y gymuned wedi codi rhywfaint o’r cyllid i brynu a sefydlu’r Siop.

Hyrwyddo

Rydym angen eich help i ledaenu’r neges am ein bwriad i ailagor Siop y Pentref a Swyddfa’r Post Llandyrnog.

Cyfrannu

Rydym yn chwilio am roddion caredig i’n helpu i brynu’r Siop a Swyddfa’r Post, yn ogystal â sefydlu stoc newydd.

Gwirfoddoli

Am y tro, help i godi ymwybyddiaeth sydd ei angen, ond gyda gobaith byddwn yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i redeg y Siop yn fuan.

Siop

Yn olaf, fedrwn ni ddim aros tan y dydd y bydd Siop y Pentref yn ailagor. Y cyfan fydd ei angen wedyn fydd i bawb alw draw i’n cefnogi.

Opsiynnau Cyllid Grant

Cronfa Datblygu Ased Cymunedol

Cronfa Perchnogaeth Gymunedol

Grant Fferm Wynt Clocaenog

Grant Fferm Wynt Brenig

Cyllid Cymunedol y Loteri

Cyllid Prosiect Cymunedau Gwyrdd

Opsiynnau cyllido trwy’r gymuned

Cyfranddaliadau Cymunedol

Rhoddion

Donations can be made to:

The Llandyrnog Community Shop Ltd
Bank – Lloyds Bank plc
Sort Code – 30.99.50
Account Number – 34235260

Digwyddiadau Codi Arian

Eisiau gwybod y diweddaraf?

Tanysgrifiwch i’n gwefan am y diweddaraf!