Siop Llandyrnog

Siop Bentref, Swyddfa Bost a Hwb Cymunedol

Wrth galon y gymuned ers 1841

Mae Siop y Pentref Llandyrnog wedi bod wrth galon y gymuned ers dros ganrif. Wedi ei hagor gan Samuel Fox yn 1841, mae Siop y Pentref wedi gwasanaethu’r cyhoedd o’i hen safle ger y Golden Lion ers 1841, ac o’i safle presennol ers 1980.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae Siop Llandyrnog wedi bod yn fwy na siop gyfleus; ynghyd â Swyddfa’r Post, mae wedi bod yn ganolbwynt i’r pentref. Rydym yn bwriadu mynd â hyn yn bellach, trwy gynnig lluniaeth ysgafn a seddi dan do, gall Siop y Pentref a Swyddfa’r Post Llandyrnog fod y man cymdeithasol sydd ei angen ar y pentref.

Sut y gallwch chi helpu

Hyrwyddo

Rydym angen eich help i ledaenu’r neges am ein bwriad i ailagor Siop y Pentref a Swyddfa’r Post Llandyrnog.

Cyfrannu

Rydym yn chwilio am roddion caredig i’n helpu i brynu’r Siop a Swyddfa’r Post, yn ogystal â sefydlu stoc newydd.

Gwirfoddoli

Am y tro, help i godi ymwybyddiaeth sydd ei angen, ond gyda gobaith byddwn yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i redeg y Siop yn fuan.

Siop

Yn olaf, fedrwn ni ddim aros tan y dydd y bydd Siop y Pentref yn ailagor. Y cyfan fydd ei angen wedyn fydd i bawb alw draw i’n cefnogi.

Ein Cenhadaeth

Dod â chanolbwynt y gymuned yn ôl i Landyrnog.

Codi arian

Rhan gyntaf ein cenhadaeth ydy codi digon o arian i brynu Siop y Pentref a Swyddfa’r Post yn ôl i gymuned Llandyrnog.

Adfywio

Ail ran ein cenhadaeth ydy adfer Siop y Pentref a Swyddfa'r Post yn ôl i’w hen ogoniant, tra hefyd yn cyflwyno gwasanaethau newydd.

Gwasanaethu

Rhan olaf ein cenhadaeth ydy’r un yr ydym fwyaf cyffrous amdani - gwasanaethu cymuned Llandyrnog a’r ardal gyfagos gyda chynnyrch lleol a gwasanaethau allweddol, ar gael i bawb.

Helpu i adfer calon y gymuned

Gyda’ch cymorth chi, gallwn ddod â’r Siop a Swyddfa’r Post yn ôl i Landyrnog.